Технически Университет – София

С настоящото референтно писмо потвърждаваме, че фирма „НЮ-ТЕК“ ЕООД е осъществила доставка на Цифров мултимер съгласно Поръчка за доставка номер 1310NT154 от 08.11.2012 г. между Технически Университет – София и „НЮ-ТЕК“ ЕООД…
Виж оригинала: Референция Технически Университет – София – 14.03.2014 г.

Тази публикация беше публикувана в . permalink.