„СЕНТИЛИОН“ ООД

С настоящото референтно писмо потвърждаваме, че фирма „НЮ-ТЕК“ ЕООД е осъществила доставка на тестово оборудване и мултимери съгласно Договор номер BG161PO003-2.1.11/3TMM-02-39/Su-19/15.05.2012 между „СЕНТИЛИОН“ ООД и „НЮ-ТЕК“ ЕООД…
Виж оригинала: Референция „СЕНТИЛИОН“ ООД – 13.03.2014 г.

Тази публикация беше публикувана в . permalink.