НУРТС България

С настоящата препоръка „НУРТС България“ АД изразява удовлетворението си от съвместната работа с фирма „Ню-Тек“ ЕООД, която коректно и отговорно изпълнява договорените задължения, свързани със сключените договори.
Виж оригинала: Референция НУРТС БЪЛГАРИЯ АД – 15.06.2012

This entry was posted in . Bookmark the permalink.