Осцилоскоп MDO4024C

20,425.00лв.

спектрален анализатпр, смесени канали

Brand: Tektronix
По заявка