TBS2000 – следващо поколение базов осцилоскоп

TBS2000 e следващо поколение базови осцилоскопи с най-голямата дължина на записа и най-големия екран в своя клас. Това последно допълнение към портфолиото на Tektronix може да използва голям брои сонди на Tektronix.

Този нов инструмент задава нов стандарт за използвамост в функционалности като голям екра за селна визуализация на сигнал и множество автоматични измервания на формата на сигнала, които са допълнени с графични обяснения, за да помогнат на инженерите по-добре да разберат техните измервания.”

Свойства на TBS2000:

• Налични модели с честотна лента 70 MHz или 100 MHz и с 2 или 4 канала.
• 9 инча WVGA екран с 15 хоризонтални (по време) деления, позволявайки на потребителите да виждат сигнал 50% повече от който и да е друг осцилоскоп в тази категория.
• 20-Mpoint дължина на записа с “single-knob pan and zoom” пoтенциометър, за да хванете сигнали с голямо времетраене и лесно да навигирате, за да намерите важни детайли.
• Поддръжка на Tektronix VPI интерфейс за сонди – за първи път за осцилоскоп на Tektronix в ниския ценови клас.

• Ново меню за помош HelpEverywhere, което може да търси по изрази и може да се конфигурира, като предоставя на екрана полезни съвети за важни настройки.
• Поддържка на Wi-Fi dongle за безжична комуникация, така че обучаващия персонал да може лесно да настройва лаборатории по електронно инженерство или инженери да могат да се възползват от LXI съвместимия интерфейс на инструмента, за да могат удобно да управляват осцилоскопа отдалечено.

Дани Коджабашев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *