Осцилоскоп MDO4034C

16,197.37

спектрален анализатор, смесени сигнали

Brand: Tektronix
By request