Референции

С настоящото референтно писмо потвърждаваме, че фирма "НЮ-ТЕК" ЕООД осъществява доставка на снимачни камерни комплекти в периода 2012-2014 г...
Виж оригинала: Референция К енд К Сервиз ЕООД – 05.05.2015
К енд К Сервиз ЕООД

––

С настоящото фирма "Мантов" ООД изразява удовлетворението си от съвместната работа с фирма "Ню-Тек" ЕООД, която изключително отговорно и в срок изпълнява своите задължения, свързани с доставката и поддръжката на цифрови осцилоскопи...
Виж оригинала: Референция "Мантов" ООД – 28.11.2013 г.
Марияна Иринова Мантов ООД

––

С настоящото референтно писмо потвърждаваме, че фирма "НЮ-ТЕК" ЕООД е осъществила доставка на тестово оборудване и мултимери съгласно Договор номер BG161PO003-2.1.11/3TMM-02-39/Su-19/15.05.2012 между "СЕНТИЛИОН" ООД и "НЮ-ТЕК" ЕООД...
Виж оригинала: Референция "СЕНТИЛИОН" ООД – 13.03.2014 г.
Нина Горанева СЕНТИЛИОН ООД

––

С настоящото референтно писмо потвърждаваме, че фирма "НЮ-ТЕК" ЕООД е осъществила доставка на Цифров мултимер съгласно Поръчка за доставка номер 1310NT154 от 08.11.2012 г. между Технически Университет - София и "НЮ-ТЕК" ЕООД...
Виж оригинала: Референция Технически Университет - София – 14.03.2014 г.
Проф. д-р Владимир Пулков Технически Университет - София

––

This reference letter confirms that company "NEW-TEK" Ltd. address j.k. "Lulin", bl. 517, en. E, ap. 167, Sofia-1359, Bulgaria, VAT No.: BG040241849 has made delivery of DTH equipment, INVERTO under Frame Contract C012728-1/10.09.2014 between NETERRA Ltd. and NEW-TEK Ltd...
Виж оригинала: Референция NETERRA – 21.07.2016
Nikolay Chakinski NETERRA

––

С настоящото референтно писмо потвърждаваме, че фирма "НЮ-ТЕК" ЕООД е осъществила доставка на снимачни камерни комплекти в периода 2013-2014 г...
Виж оригинала: Референция "бТВ Медиа Груп" ЕАД – 05.05.2015
Петър Димитров бТВ Медиа Груп ЕАД

––

С настоящата препоръка "бТВ Медиа Груп" ЕАД изразява своето задоволство от съвместната работа с фирма "Ню-Тек" ЕООД, която коректно и отговорно изпълнява договорните си задължения, свързани с доставката и поддръжката на апаратура.
Виж оригинала: Референция "бТВ Медиа Груп" ЕАД – 12.09.2011
Петър Димитров "бТВ Медиа Груп" ЕАД

––

С настоящата препоръка „НУРТС България“ АД изразява удовлетворението си от съвместната работа с фирма „Ню-Тек“ ЕООД, която коректно и отговорно изпълнява договорените задължения, свързани със сключените договори.
Виж оригинала: Референция НУРТС БЪЛГАРИЯ АД – 15.04.2013
Дир. Ресурско Осигуряване НУРТС България

––

С настоящата препоръка „НУРТС България“ АД изразява удовлетворението си от съвместната работа с фирма „Ню-Тек“ ЕООД, която коректно и отговорно изпълнява договорените задължения, свързани със сключените договори.
Виж оригинала: Референция НУРТС БЪЛГАРИЯ АД – 15.06.2012
Дир. Ресурско Осигуряване НУРТС БЪЛГАРИЯ АД

––

It is our pleasure to say that we have a long term, successful relationship with company „NEW-TEK“Ltd., as an official partner of MIRANDA for the territory of Bulgaria…
Виж оригинала: Референция Nova TV – 13.04.2014
И. Илиев Нова Телевизия

––

  • 1
  • 2